دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

مسابقه با هدف آموزش برچسب اصالت کالا

محورهای مسابقه:

1- ارائه طرح های نوآورانه (طراحی، انیمیشن،عکس و...)

2- گزارش موارد مخاطرات ایجاد شده به علت مصرف کالای قاچاق یا تقلبی

جهت شرکت در مسابقه به این آدرس مراجعه فرمایید: http://fdobpms.tums.ac.ir/fda-esalat

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>