دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
اردوي یکروزه محمود آباد (ویژه کارکنان خانم بهمراه خانواده )
 
تاریخ و ساعت : پنج شنبه12شهریور ماه ساعت 5 صبح
 
هزینه هر نفر : 50 هزار تومان
 
محل ثبت نام: معاونت غذا و دارو ، دفتر مشاور امور زنان

شماره تماس: 64432259- 66415727
 
جهت اطلاعات بیشتر به سایت women.tums.ac.ir مراجعه نمایید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.