دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 قابل توجه کلیه همکاران محترم دانشگاه

با توجه به اینکه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه با هدف شناسایی وضعیت موجود و برنامه ریزی بهبود و ارتقا منابع انسانی در سالجاری اقدام به شرکت در جشنواره تعالی منابع انسانی نموده است، و بدین منظور مسابقه ای برای کلیه کارکنان برگزار می نماید

جهت مشاهده سوالات اینجا را کلیک نمایید

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>