دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
كاربران گرامي به اطلاع مي رساند
 
باتوجه به محدودیت های دیدگاه نسخه 4، از جمله آنها قابلیت استفاده فقط در مرورگر internet Explorer و انجام  تنظیمات، پس از بررسی های صورت گرفته و باتوجه به امکانات بیشتر نسل جدید نرم افزار دیدگاه (دیدگاه 5) ، به استحضار می رساند با مراجعه به آدرس زیر می توانید بصورت موازی از نسخه جدید دیدگاه استفاده نمایید.
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>