دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

همکاران محترم، افرادی ناشناس با جعل عنوان مسئولین امور مالی، مسئول مربوطه و... با برقراری تماس تلفنی با کارکنان دانشگاه درخواستی مبنی بر عودت وجوه واریز اشتباهی به حساب شما و بلوکه شدن سیستم دانشگاه و...  را از طریق شبکه های بانکی(ATM ) می نمایند که این امرکلاهبرداری بوده و لازم است ضمن اخذ مشخصات و شماره تلفن فرد مورد نظر مراتب را سریعاً به حراست دانشگاه با شماره تماس66401086 منعکس نمایید

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>