دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

قابل توجه همکاران محترم

با توجه به راه اندازی میزخدمت الکترونیک و برقراری امکان پاسخ دهی الکترونیکی نامه به ارباب رجوع خواهشمند است جهت استفاده از راهنمای پاسخ دهی ارباب رجوع به اینجا مراجعه فرمایید.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>