دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
 
 
 
         دفتر امور زنان دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی
 
     ویژه اساتید برگزار می نماید:کارگاه هم اندیشی
 
"زنان در نقش های خانوادگی و اجتماعی: تعادل یا تقابل"
 
چهارشنبه 22 اردیبهشت ساعت 14 الی 16:30
 
همراه با امتیاز فرهنگی
 
       کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.women.tums.ac.ir
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.