Didgah Login
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
 
كد كاربر
رمز
کد کنترلی
 
قابل توجه کاربران گرامی
 با توجه به ارتقاء سامانه :
1-      سیستم نسبت به  بالانس خودکار eo های مختلف اقدام می نماید لطفا از وارد کردن آدرس eo1,eo2.و .... خودداری نمائید.
2-       به علت نیاز به امنیت بیشتر از این پس کلیه کاربران نسخه pdf نامه ها را دریافت خواهند کرد.
3-      مشکلات احتمالی برخی کاربران به علت عدم رعایت نکات مندرج در بخشنامه شماره 2264/د/93 مورخ 21/8/93می باشد .
جهت رفع اشکل با راهبران واحد خود تماس حاصل نمائید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.